Barnekirken
06.01.2022

Stort sett hver søndag har vi barnekirke parallelt med vår Gudstjeneste kl 12:00

Vi tilbyr normalt to klasser, en for små barn til og med 3 klasse, og en fra 4. til og med 7 klasse

For tiden kjører vi kun undervisning i den yngste gruppa, men alle barn er velkommen til å delta

I perioden 30/6 -11/8 arrangerer vi sommermøter kl 18 på søndager. Det er dessverre ikke barnemøter i denne perioden

 

 

Trenger du noen å snakke med?
Trenger du noen å snakke med?     
 
Powered by Cornerstone