Lederteam

Vår administrasjon

Pastor i Pinsekirken Mjøndalen er Kjetil Chr Garder. Pastor leder kirken i bl.a teologiske og åndelige spørsmål.

Ungdomspastor Lise Rusaas Kristoffersen leder ungdomsarbeidet, og arbeidet med tweens (9-12 år) på søndagsskolen

Pinsekirken Mjøndalen ledes av et lederteam på 5 personer i tillegg til pastor og ungdomspastor. Dette er Jonn Ryghseter (styreleder), Arne Halvor Kopland, Karin Dagestad,  Jon-Andre Dignes, og Trond Pettersen

Lederteamet har den daglig ledelse og kompetanse i alle saker som ikke hører under pastoren eller menighetsmøtet

Øverste myndighet i kirken er menighetsmøtet som tilsvarer en generalforsamling av fullverdige registrerte medlemmer.

Kirken ledes iht Lov om trudomssamfunn og ymist anna, og iht egne vedtekter og retningslinjer

Powered by Cornerstone