Lederteam

Vår administrasjon

Pastor i Pinsekirken Mjøndalen er Kjetil Chr Garder. Pastor leder kirken i bl.a teologiske og åndelige spørsmål.

Pinsekirken Mjøndalen ledes av et lederteam 5 personer i tillegg til pastor. Dette er Jonn Ryghseter (styreleder), Arne Halvor Kopland, Karin Dagestad, Olav Stian Berntzen, og Jon-Andre Dignes.

Lederteamet har den daglig ledelse og kompetanse i alle saker som ikke hører under pastoren eller menighetsmøtet

Øverste myndighet i kirken er menighetsmøtet som tilsvarer en generalforsamling av fullverdige registrerte medlemmer.

Kirken ledes iht Lov om trudomssamfunn og ymist anna, og iht egne vedtekter og retningslinjer

Powered by Cornerstone