Lederteam

Pastor i Pinsekirken Mjøndalen er Kjetil Chr Garder. Pastor leder kirken i bl.a teologiske og åndelige spørsmål.

Pinsekirken Mjøndalen ledes av et lederteam på 5 personer i tillegg til pastor. Dette er Agnes Kallstad (styreleder), Kristin Bergill,  Arne Gundersen,  Jon-Andre Dignes, og Trond Pettersen. Lederteamet har den daglig ledelse og kompetanse i alle saker som ikke hører under pastoren eller menighetsmøtet.

Øverste myndighet i kirken er menighetsmøtet som tilsvarer en generalforsamling av fullverdige registrerte medlemmer. Kirken ledes iht Lov om trudomssamfunn og ymist anna, og iht egne vedtekter og retningslinjer.

Powered by Cornerstone