Dåp

I Pinsekirken Mjøndalen kan du bli døpt på den måten Jesus ble det. Vi har et dåpsbasseng bak scenen i kirken vår som vi fyller opp med temperert vann. Den som skal døpes går ned i vannet og blir stående der sammen med pastor i noen sekunder frem til dåpen gjennomføres. Pastor, eller den som gjennomfører dåpen sier at kandidaten døpes på sin egen bekjennelse av tro på Jesus og på Jesu kristi befaling;  til Faderens, Sønnens, og Den Hellige Ånds navn. Deretter legges dåpskandidaten rolig bakover i vannet slik at hele kroppen såvidt er under vann,  for deretter straks å bli reist opp igjen. Neddykkelsen tar kun to-tre sekunder.

Dåpen er et bilde på en renselsesprosess der den som er kommet til tro på Jesus begraver sitt gamle liv i vannet og reises opp som et nytt menneske - en troende kristen.

I Pinsekirken Mjøndalen døper vi mennesker som er kommet til tro på Jesus og som ønsker å følge ham. Jesus ble selv døpt av Johannes døperen i Jordanelven i Israel. Du kan lese mer om dette i Lukas evangelium kapittel 3.  Før Jesus for opp til himmelen på Kristi Himmelfartsdag for ca 2000 år siden ga han disiplene  en dåps- og misjonsbefaling. Den kan du lese om i Matteus Evangelium kapittel 28, vers 18-20 der han sier følgende:

" Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler idet dere døper dem  til faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lører dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende". 

Du trenger ikke være medlem i Pinsekirken Mjøndalen for å bli døpt hos oss så lenge du har kommet til tro på Jesus.  

Hvis du er en personlig troende kristen men ikke er troende døpt vil vi anbefale deg å la deg døpe.

 

Powered by Cornerstone