Visjon og verdier

VÅR VISJON
 

«Vi presenterer Jesus til mennesker og mennesker til Jesus. Vi strekker oss mot Guds rike i Ånd og sannhet».


VÅRE VERDIER
 

Vi ønsker en kirke:
- Hvor det er attraktivt å være familier med barn og ungdom, være single, og et sted der det oppleves godt å være eldre.
Som har plass til alle generasjoner og der hver generasjon tenker på sin neste generasjons beste.
Der gudstjenestene preges av Gudsnærvær og Den Hellige Ånd.
Som er evangeliserende og leder mennesker til tro på Jesus.
Som møter menneskers behov og er en ressurs i lokalsamfunnet.
Som tar misjonsbefalingen på alvor og som gjennom sitt misjons og bistandsarbeid fokuserer på menighetsplanting.
Som lar nøkkelgenerasjonen mellom 25 og 50 år med hjemmeboende barn være premissleverandør for fokus og prioritering.
 

Pinsekirken Mjøndalen skal være:
- En kirke som utvikler trygge, selvstendige kristne som er stolte av sin tro på Jesus, og deler den med andre.
En kirke der Bibelen er rettesnor.
En livskraftig, levende kirke som stadig vokser i modenhet, styrke, kraft og fornyelse.
Et varmt, åpent, inkluderende og ærlig felleskap, med raushet for ulikheter og mangfold.

Powered by Cornerstone