Ledige tjenester
16.04.2020

Jesus sier at vi alle er greiner på et tre der han er stammen. Ingen greiner er viktigere enn andre. Alle har vi en funksjon. Hvis du er medlem eller fast bruker av Pinsekirken Mjøndalen vil vi gjerne se på mulighetene for å gi deg en oppgave i kirka. Ved å ta en oppgave fyller du en plass som står ledig og derved vil kirken fungerer bedre. For din egen del vil du føle eierskap til kirken og trolig oppleve at du blir bedre kjent med menneskene i kirken når du har en oppgave. Send oss en e-post på post@pkmj.no om du er interessert i en oppgave

Iсус каже, що всі ми — гілки дерева, а Він — стовбур. Немає гілок важливіших за інші. Ми всі маємо функцію. Якщо ви є членом або постійним користувачем п'ятидесятницької церкви Mjøndalen, ми хотіли б розглянути можливості надання вам завдання в церкві. Беручись за завдання, ви заповнюєте місце, яке є вакантним, і таким чином церква буде працювати краще. Зі свого боку ви відчуєте причетність до церкви і, ймовірно, виявите, що краще пізнаєте людей у ​​церкві, коли у вас є завдання. Надішліть нам електронний лист на post@pkmj.no, якщо вас цікавить завдання


 
Trenger du noen å snakke med?
Trenger du noen å snakke med?     
 
Powered by Cornerstone