Prosjekt gjeldfritt hus
02.11.2020

BLI MED PÅ ET TROSPROSJEKT !!!

 

For noen år siden kjøpte vi i pinsekirken Mjøndalen det tilstøtende nabolokalet som hadde vært benyttet av pizzabakeren. Vi visste ikke helt hva vi skulle bruke det til, men vi forsto at det var herrens vilje at vi skulle kjøpe lokalet. Under pandemien bygde vi så om kirken og innlemmet det nye lokalet som en del av vårt nye inngangsparti med kafé. Kafeen er nå det lokalet som brukes mest i evangeliserende virksomhet ut ifra vår kirke. Her har vi kontaktkafe for evangeliesenteret på onsdager. Cirka 20 personer får utdelt matpose hver onsdag fra dette arbeidet, i tillegg har vi Cirka 15 personer som møter opp og får høre evangeliet om Jesus. Bare siden nyttår 2024 har 8 stykker blitt døpt gjennom denne kafeen. På fredager er det ungdommene som har ungdomsmøte i kafeen, på tirsdager er det de eldre som har formiddagstreff. En lørdag i måneden samler vi unge voksne til kafé og hver onsdag har vi Alphakurs i kafeen. Vi ser at mennesker blir frelst og det gleder oss.

Helt gratis har ikke dette kjøpet av eiendom og ombygging vært. Vi sitter i dag med en gjeld som med dagens rentenivå krever finansielle muskler for å betjene lånet. Vi har tro for at Herren vil at vi skal bruke pengene våre til å drive evangeliserende virksomhet. Vi har derfor stor tro på at Herren vil hjelpe oss å få nedbetalt gjelden så fort som mulig.

Vi har satt i gang et prosjekt som vi har kalt "gjeldfritt hus". Målet er, som navnet tilsier, å få nedbetalt gjelden så raskt som mulig. Vi ønsker oss flere givere som enten kan gi et engangsbeløp, eller aller helst; en månedlig sum til nedbetaling av huslånet.

Dersom du ønsker å være med å gi så kan du legge inn et fast beløp til konto 3000.50.66545 - dette er en separat konto som kun brukes til gjeldsprosjektet. Du kan også gi på Vipps 305014 til prosjektet.

Det følger stor velsignelse med å gi ifølge Bibelen, vi lyser derfor velsignelse over dere som deltar i prosjektet.

Trenger du noen å snakke med?
Trenger du noen å snakke med?     
 
Powered by Cornerstone