Vi åpner våre bønnemøter Torsdager kl 1900
02.11.2020

Vi har nå anledning til å samle inntil 10 personer og vi starter opp med bønnemøter hver torsdag kl 1900

De vil bli arrangert 2-3 parallelle bønnemøter i ulike lokaler avhengig av hvor mange som vil delta

Vanlige smottevernshensyn gjelder . 

Du skal ikke delta om du har forkjølelsessymptomer

 

Trenger du noen å snakke med?
Trenger du noen å snakke med?     
 
Powered by Cornerstone