Barnehelg 16-18/9
09.12.2021

Fra 16-18 September er det barnehelg i Pinsekirken

Det blir tacokveld på fredag, barnegospel, leker, konkurranser og andakt på lørdag - middag på kvelden

.... og en fantastisk "allesammen-Gudstjeneste " på søndag kl 12:00

alt sammen for kr 50,- -meld deg på via mail til Linda@pkmj.no

Se oppslag i kirken, på facebook eller instagram for mer informasjon, eller send en mail til Linda med de spørsmålene du har

Trenger du noen å snakke med?
Trenger du noen å snakke med?     
 
Powered by Cornerstone